ANASAYFA » TMGDK

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu (TMGDK)

 

MADDE 9 – (1) TMGDK’lar bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak zorundadır.

 

(2) Bir TMGDK’da istihdam edilen TMGD başka bir TMGDK’da veya işletmede TMGD hizmeti veremez.

 

(3) TMGDK’lar, hizmet verdikleri işletmeler için görevlendirildiği TMGD veya TMGD’lerin ismini ve TMGD sertifikası numarasını U-net sistemi üzerinden iş anlaşması, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemleri sırasında belirtmek zorundadır.

 

(4) TMGDK’lar bulundukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verebilir.

 

(5) TMGDK’lar kuruldukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UDHB bölgesinde şube açmak zorundadır. Açılacak her şube Yönergenin 5 inci maddesinin 3 inci fıkrasında belirtilen şartları sağlamalıdır. Şubeden sorumlu TMGD U-net sistemi üzerinden bildirilir.

 

(6) TMGDK’lar tehlikeli madde güvenlik danışmalık hizmeti verdiği işletmelerin çalışma koşullarını dikkate alarak kesintisiz hizmet vermeyi sağlayacak şekilde TMGD görevlendirmek zorundadır.

 

(7) TMGDK’lar bünyesinde istihdam edilen her bir TMGD, en fazla sekiz işletmeye hizmet verebilir.

 

(8) TMGDK’larda adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği sonrasında İdareye başvurulur. Yeni adresin İdarece onaylanmasına müteakip faaliyetine devam eder. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen TMGDK’lar, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 60 gündür.

 

(9) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve şirketin kurulmasında zorunlu olan kişilerde değişiklik olması halinde, bu durumu 2 (iki) iş günü içerisinde İdareye bildirilir. Değişiklik olmadan evvel verilen hizmetin aksamaması için gerekli tedbiri Yönergeye uygun olarak almak zorundadır.

 

(10) TMGDK şirketlerinin yapısı,

 

a) Yalnızca TMGDK olarak kurulmuş ise yetki aldıkları adreste sadece yönerge kapsamında yetkilendirildikleri konularda hizmet verebilirler.

 

b) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası dışında kalan faaliyetlere ilişkin mevcut bir şirket ise; faaliyet kollarından birisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti olması durumunda diğer faaliyet alanları ile birlikte TMGDK olarak hizmet verebilir.

 

(11) Bir TMGDK’da istihdam edilerek görev alan TMGD çalıştığı TMGDK’dan tek taraflı olarak kendi isteği ile ayrılarak başka bir TMGDK’da TMGD hizmetini altı ay süre ile veremez.

 

(12) Adil, sürdürülebilir ve makul rekabetin sağlanabilmesi için daha önce hizmet yaptığı bir TMGDK’dan ayrılmış olan TMGD, başka bir TMGDK’da hizmete başladığında, önceden hizmet verdiği ve ayrıldığı TMGDK ile sözleşmeli şirketler/işletmeler, TMGD’nin görev aldığı yeni TMGDK’dan hizmet alamazlar.

 

(13) TMGDK’lar diğer TMGDK’lar ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz, başka bir TMGDK’ya hizmet alıcısı sağlama yoluyla komisyon alamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözkonusu TMGDK’ların yetki belgesi iptal edilir.

Resim