ANASAYFA » BILGI MERKEZI

 •  

   

   

  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)(RESMİ GAZETE 29007)

   

   

  İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

  MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

  (2) Bir işletmede TMGD görevini TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

  (3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

  (4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

  (5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

  (6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

  • a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

   b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

   c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

   ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

   d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

   e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

   f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

   g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

   ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle, yükümlüdürler.

   

 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İSTİHDAM ETMEME CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ğ)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3114 TL
  Ceza Kime Verilir: Firma


  TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (c)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.206 TL
  Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi


  TEHLİKELİ YÜK TAŞIMASINDA İZİN VE BELGE ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun: Madde 28 – 1
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
  Cezası: 602 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  SRC5/ADR SERTİFİKALI SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun: Madde 28 – 2
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 625 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  SRC5/ADR SERTİFİKASI ALMA ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun: Madde 28 – 3
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 248TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü


  SERTİFİKALI AMBALAJ KULLANMAMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (a)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.206 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici


  ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (GÖNDERİCİYE)

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.206 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici


  ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (TAŞIYICIYA)

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 602 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  ETİKET, İŞARET VE TURUNCU PLAKALARI KULLANMAMA CEZASI (SÜRÜCÜYE)

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 120 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü


  ARAÇTA TAŞIMA EVRAKI BULUNDURMAMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ç)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 602 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici


  ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (GÖNDERENE)

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (d) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 301 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici


  ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (TAŞIMACIYA)

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 – (d) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 301 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  ARAÇTA YAZILI TALİMAT BULUNDURMAMA CEZASI (SÜRÜCÜYE)

  İlgili Kanun: Madde 28 4 (d) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 60 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü


  ARAÇTA ADR UYGUNLUK BELGESİ BULUNDURMAMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (e) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.206 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  ARAÇTA TAŞIMA İZİN BELGESİNİN FOTOKOPİSİNİ BULUNDURMAMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (f) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 60 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü


  ARAÇTA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ BULUNDURMAMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (g) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 602 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  İDARİ PARA CEZALARININ HER YIL ARTIRIM ORANI

  İlgili Kanun: Madde 28 – 5 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


  GÖNDERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (a) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Gönderici


  PAKETLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (b) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Paketleyen


  YÜKLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (c) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Yükleyen


  DOLDURANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ç) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Dolduran


  TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (d) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı


  SÜRÜCÜ VE DİĞER GÖREVLİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (e) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 2 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Sürücü


  ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (f) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Alıcı


  BOŞALTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (g) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Boşaltan


  TANK-KONTEYNER/TAŞINABİLİR TANK İŞLETMECİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ğ) 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 Uyarma
  Ceza Kime Verilir: Firma


  UYARMALARIN PARAYA ÇEVRİLME ŞARTLARI

  İlgili Kanun: Madde 30 – 2 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Her uyarmaya 79 Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.


  UYARMALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE HER YIL İÇİN ARTIRIM ORANI

  İlgili Kanun: Madde 30 – 3 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


  KALDIRILMAYAN VE 50‘YE ULAŞAN UYARMALARA VERİLECEK CEZA

  İlgili Kanun: Madde 30 – 4 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği


  KALDIRILMAYAN VE 50‘YE ULAŞAN UYARMALARA VERİLECEK CEZA

  İlgili Kanun: Madde 31 – 1 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.


  FAALİYET DURDURMANIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÖDEME YAPMA CEZASI

  İlgili Kanun: Madde 31 – 2 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.


  UYARMA KALDIRMA SÜRESİ VE ÜCRETİ

  İlgili Kanun: Madde 31 – 3 
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
  Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.


  YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURMAMA

  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Ceza Fiili Adı: Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma
  Cezası: 273 TL
  Ceza Kime Verilir: Bağlı bulunduğu durak