• Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı ( TMGD ) Nedir?


       ADR hükümlerince tehlikeli maddelerle iş yapan işletmelere; 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’in, işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

       Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.   • ADR; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması’dır.  Detaylar için Tıklayınız.